Biedrība Lauku partnerība “Lielupe” šī gada 18., 20., 25., un 27. maijā, Zoom tiešsaistes platformā īstenoja četras debates, kurās piedalījās Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotāji, un visu politisko partiju pārstāvji- deputātu kandidāti, kas piedalās 2021. gada pašvaldību vēlēšanās.

Debašu mērķis bija veicināt iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti, piedaloties vēlēšanās. Sekmēt dialogu starp iedzīvotājiem un nākotnes politikas veidotājiem, dodot iespēju: satikties, sadzirdēt iedzīvotāju aktuālās vajadzības, sniegt savu redzējumu par dzīves kvalitātes attīstību Jelgavas novadā, sekmēt cieņpilnu diskusiju starp iedzīvotājiem un politisko partiju pārstāvjiem.

Iedzīvotājiem tika piedāvāts piedalīties četros debašu vakaros, kuri tika sadalīti pa tēmām, kas ir cieši saistītas ar dzīves kvalitāti novadā. Sākotnēji iepazīstoties ar pamatnostādnēm valsts mērogā, tālāk jau šķetinot tās novada griezumā. Kā eksperti tika aicināti jomas pārstāvji, kas pārzina tēmu, par kuru tika diskutēts katrā no vakariem.

1. Par izglītības un kultūras tendencēm Latvijā stāstīja Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure.

Debašu vakaru par izglītības, kultūras, brīvo laiku un sportu iespējams noskatīties šeit https://www.facebook.com/projektsKopdare/videos/308129874270132

2. Par sociālās aprūpes un veselības jautājumiem Latvijas mērogā stāstīja Labklājības Ministrijas, Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš.
Alda Dūdiņa prezentācija

Debašu vakaru par sociālās aprūpes un veselības jautājumiem iespējams noskatīties šeit https://www.facebook.com/projektsKopdare/videos/586447382334061

3. Par uzņēmējdarbības, tūrisma un vides jautājumiem un to attīstības tendencēm stāstīja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.
Jāņa Endziņa prezentācija

Debašu vakaru par uzņēmējdarbības, tūrisma un vides jautājumiem iespējams noskatīties šeit https://www.facebook.com/projektsKopdare/videos/766334424038476

4. Par Pilsoniskās līdzdalības jautājumiem un to tendencēm stāstīja Kultūras ministrijas, Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Jeļena Šaicāne.

Debašu vakaru par pilsonisko līdzdalību iespējams noskatīties šeit https://www.facebook.com/projektsKopdare/videos/2963067837262435

Noklausoties katra eksperta ziņojumu, iedzīvotāji tika aicināti uzdot sev interesējošos jautājumus politiķiem, savukārt deputātu kandidāti sniedza savu redzējumu, atbildot uz jautājumiem tēmas ietvaros.

Katrā debašu vakarā iedzīvotāju anketēšanas rezultātus prezentēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta profesore, vadošā pētniece Modrīte Pelše.

Debates vadīja Vilis Brūveris, moderators, līdzdalības metodes “Kafija ar politiķiem” ieviesējs Latvijā.

Katrā no Kopdares debašu vakariem piedalījās vidēji 50 dalībnieki. Debatēs varēja aktīvi piedalīties Zoom platformā, vai vienkāri tās vērot Kopdares Facebook kontā. Šādas debates iedzīvotājiem notika pirmo reizi.

Secinām, ka tas ir labs sākums, lai turpinātu ieviest jaunus un vērtīgus paradumus, kas stiprina un saliedē vietējo sabiedrību. Tāpat secinām, kad iespēja satikties darba dienu vakaros digitāli ir reāla iespēja, kā pēc iespējas vairāk pulcēt vienkopus iedzīvotājus, lai diskutētu un apmainītos ar viedokļiem par dažādiem jautājumiem, kas skar dzīves kvalitāti novadā. Šī ir turpināma prakse sadarbībā ar novada iedzīvotājiem, pilnveidojot iesaisti un komunikāciju uzrunājot iedzīvotājus piedalīties līdzdalības aktivitātēs.

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv