5. marta agrā rītā Lielplatones pagastā, muižas kungu mājas greznajā zālē pulcējās 11 vietējie entuziasti, kam savs novads un pagasts nav vienaldzīgs. Jaunās māmiņas, jaunās uzņēmējas un vietējās jaunietes bija tās, kas pozitīvā gaisotnē sasēdot pie apaļā galda dalījās savā lietpratībā un motivācijā atrasties šeit.

Ik viena no dāmām akcentēja savu piederību tik mīļajam Lielplatones pagastam un vēlmi ņemt līdzdalību tā attīstībā. Arī pie pusdienu galda kungu mājas mazajā zālē, līdzīgi kā gadu simtus atpakaļ, kad kalpotāji sasēda pie lielā galda, lai skaļās diskusijās un atbildīgā plānošanā sadalītu darbus muižkunga galmā, sarunas nerimās un katrai bija savs viedoklis gan par esošo situāciju pagastā, novadā, gan arī par globālām lietām. Sarunās baudītais ēdiens tika atzinīgi novērtēts, un pateicībā Vārpu saimniecei, katrs savu silto vārdu steidza nodot uz īpašā pateicības plakāta.

Spēlētājiem visnotaļ būtisks pavērsiens dienas gaitā bija tikšanās ar pagasta pārvaldes vadītāju. Jautājumu bija daudz un bija jūtama milzīga vēlme izprast pagasta pārvaldes un novada struktūras darbu. Pie diskusiju galda izskanēja dažādi jautājumi, kas attiecās gan uz saimnieciskajiem darbiem, gan arī uz izglītību un kultūru, tomēr starp šiem visiem jautājumiem bija jūtama dziļa savstarpējā izpratne un cieņa. Atgriezeniskā saite, nudien, savijās ciešā jo ciešā kopības kamolā.

Vēlāk, kad saule jau ripoja pret vakaru jauni veidotā iniciatīvas grupa “Vietējās” starp vairākām izvirzītām idejām, bez liekām diskusijām, vairumā nobalsoja par sajūtu takas izveidi Lielplatones pagastā, kas būtu pienesums ne tikai vietējai kopienai, bet arī tūrismam un pagasta izaugsmei kopumā. Pārējās iedzīvotāju idejas tika uzticētas īstenot pašvaldībai: romantiskais stūrītis muižas parkā, koptalka, jauniešu aktivitātes/bērnu laukumiņš, peldvieta un jauniešiem nodrošinātas āra izklaides.

Pēc spēles un izvirzītās idejas, protams, nekas nebeidzās, - telefoni karsa un diskusijas turpinājās watsaap grupiņā un savstarpēji sazinoties, Ko? Kā? Un kad?... Vietējā kopienas entuziasms un enerģija iedvesmoja arī pagasta pārvaldes vadītāju un Tūrisma Informācijas Punkta vadītāju, līdz ar ko tika nolemts, ka projekta attīstības ceļā grupiņai tiks piedāvātas muižas, kungu mājas telpas kopīgajām tikšanām un plānošanas darbam.

Ja runājam par mums kā mentoriem, tad jāpiemin, ka izaicinājumā startējām no biedrības “Pārupji,” jāteic, ka, ņemot vērā, ka mēs bijām spēles aizsācēji Jelgavas novada pagastos, tas bija visnotaļ liels izaicinājums, tomēr uzskatām, ka viss izdevās lieliski. Arī mums pašām tas deva būtisku iespēju sajust sevi kā daļu no tā lielā un ikdienā reizēm neaptveramā, ko sauc par piederības sajūtu savai vietai un kopienai.

Lūk mūsu iniciatīvas grupas galvenie secinājumi pēc spēles https://www.facebook.com/projektsKopdare/videos/526829962132027

Līga Rozenbaha un Ingūna Pranka
Biedrība “Pārupji”
Spēles mentores Lielplatones pagastā

 

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv