Spēle notika 19. martā Viesu namā “Aitiņlauvas”. Piedalījās 25 dalībnieks. Bija pārstāvētas dažādu iedzīvotāju intereses un vecumi. Jaunākajam dalībniekam bija 28 gadi. Piedalījās 5 uzņēmēji, 6 pašvaldības darbinieki, 3 mājsaimnieces, 4 darba ņēmēji un seniori.

Dalībnieki izlozes veidā sadalījās 2 komandās, kuras bija ļoti līdzvērtīgas un atraktīvas. Mums kā spēles vadītājiem patika tas, kā komandas viena otru apsveica. Abas bija izvēlējušās vienādas dziesmas un dejas, kuras izpildīja kopā. Dalībnieki kopīgi vienojās par savas iniciatīvas grupas nosaukumu “Lielupes labais krasts”.

Spēles dalībnieki bija sagatavojuši jautājumus pagasta pārvaldniecei. Svarīgākie bija par pagasta ceļiem, atkritumu šķirošanu un savākšanu, par iespēju atvērt veikalu Tīreļos.

Dalībnieki katrs izteica ideju, ko varētu kopīgi īstenot: izveidot brīvdabas vēstures ekspozīcijas, izstrādāt tūrisma maršrutus pagastā un koordinēt ienākošā tūrisma plūsmu, dāvināt vēstures materiālus Kalnciema muzejam, folkloras dziesmu vākšana no Valgundes diska ierakstīšana kopā ar folkloras kopu “Nāburdzīte”, ārpus skolas aktivitāšu pilnveidošana, lauku skolas nodarbības jauniešiem, atsaukties uz aicinājumiem aktivitātēm, neturēt sveci zem pūra rakstīt par sevi novada avīzei, aktivitātēs iesaistīt neaktīvos uzņēmējus un mājražotājus, dabas un kultūras tūrisma takas ar publiskiem fizisko aktivitāšu pasākumiem.

Balsojumā par labāko priekšlikumu ko darīt pašiem ar lielu balsu pārsvaru uzvarēja ideja par pasākumu organizēšanu Tīreļu ciemā pie “Ārsta mājas”. Darba grupa Aigas Līdaces vadībā strādā, lai pirmais pasākums notiktu jau šī gada 20. maijā.

Spēli Valgundes pagastā sagatavoja un īstenoja biedrības “Valgundes novada attīstība” dalībnieces Aija Degaine un Maija Lasmane.

Mūsu ieguvums no šī pasākuma ir, iepazīti jauni cilvēki Valgundē, viņu darboties griba pagasta attīstībai.

Iniciatīvas grupas “Lielupes labais krasts” galvenie secinājumi https://www.facebook.com/projektsKopdare/videos/501446175026972

Rakstu sagatavoja Aija Degaine
Biedrība “Valgundes novada attīstība”

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv