26. martā notika jau trešā līdzdalības spēle, šoreiz Vircavas pagastā, pulcējot vienkopus 20 dalībniekus, kam rūp vietējā kopienā notiekošais un kas vēlas piedalīties tās turpmākā attīstībā. Spēle notika vēsturiskā vietā “Muižas istabas”, šeit dalībnieki brīvajos brīžos dalījās atmiņās par notikumiem, kas saistīti ar ēkas vēsturi.

Dienas pirmā daļa tika veltīta, lai iepazītos un stiprinātu Vircavas iedzīvotāju komandas garu.

Tika atvērta telpa sarunai par viedo ciemu un vai Vircava varētu būt viedais ciems tuvākā nākotnē. Šis jautājums dienas garumā caurvijās sarunā arī ar Vircavas pagasta pārvaldnieci Ritu Borščevsku. Viņa dalījās ar savu personisko pieredzes stāstu par nonākšanu pārvaldnieces amatā un ar kādiem izaicinājumiem ikdienā nākas saskarties, kā arī atbildēja uz iedzīvotāju dažādiem jautājumiem - gan par lielo un mazo lauksaimnieku vēlamo sadarbību, gan ciemu teritoriju labiekārtošanas iespējām, gan darbu pie pagasta atpazīstamības un tēla veidošanas, lai kopīgi veicinātu cilvēku vēlmi dzīvot Vircavas pagastā, u.c. Vairākkārt tika nonākts pie vienotas atziņas, ka komandas darbs ikdienā ir noteicošais kopienas attīstībai.

Spēles galvenā daļā dalībnieki identificēja tās lietas, kas ir svarīgas šobrīd un ko kopiena jeb paši iedzīvotāji var īstenot saviem spēkiem. Tās ir  - parka teritorijas sakopšana, atpūtas vietu ierīkošana ciematos, pagasta kopienas izveide un tās komandas stiprināšana caur dažādu kopīgu aktivitāšu īstenošanu, muižas pārvaldnieka nams kā kopienas pasākumu īstenošanas centrs, u.c. Kā arī tika paustas idejas, ko nodot pašvaldībai īstenošanai - apgaismojuma ierīkošana cauri parkam, atbalsta un resursu pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem, āra trenažieru laukuma ierīkošana, gājēju un velo ceļš no Vircavas uz lielceļu (Jelgava - Eleja), u.c.

Kopīgi vienojoties, dalībnieki lēma strādāt pie pagasta kopienas izveides, tās komandas stiprināšanas un īstenot pirmo iniciatīvu - tematiskās talkas organizēšana parkā “Kopienas satikšanās Vircavā”, tā ieliekot pirmo puzles gabaliņu Vircavas pagasta kā viedā ciema attīstībai turpmāk. Dalībnieki aicina visus vircavniekus: “Celies! Nāc pievienojies! Ikviens garais ceļš sākas ar pirmo soli!”

Šeit iniciatīvas grupas “Kopdare Vircavas pagastam” atziņas par kopā pavadīto dienu iedzīvotāju līdzdalības spēlē https://ej.uz/vircavasatziņasprezentacija

Liels paldies Zommeru ģimenei par atsaucību un iespēju organizēt iedzīvotāju līdzdalības spēli “Muižas istabas” telpās. Paldies par gardām pusdienām saimniecei Dainai Dārziņai no Zaļenieku pagasta. Un liels jo liels paldies visiem dalībniekiem, kas piedalījās spēlē un kas turpinās darbu pie Vircavas pagasta kopienas gara stiprināšanas, lai mēs visi varam teikt - “Vircavas pagastā dzīvo viedi ļaudis, kas ikdienā rūpējas par dzīves kvalitātes veidošanu.”

Rakstu sagatavoja
Kristīne Kode, pasākuma pavadone
Biedrība “ideA”

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Jāņa Asara iela 21, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv