2. aprīļa vēsais rīts kalpoja par satikšanās notikumu Kalnciema pagastā. Kopā uz aktīvās kopienas spēli sapulcējās 20 dažāda vecuma interesenti. Visjaunākais dalībnieks vēl neprata izteikt ne vārda, bet omulīgi čučēja uz mātes pleca, visvecākajam dalībniekam pieredzes aiz pleciem ir vairāk kā krunku uz pieres. Bet tie visi  bija, radošie pagasta ļaudis! Sapulcējās tie, kas gatavi iziet no ierastās brīvdienu komforta zonas, varbūt pat veikt kādu labu darbu, varbūt iedvesmoties vai iepazīt citus. Dalībnieki uz iedzīvotāju spēli ieradās ar lielu biklumu, bet  interesi, ieradās ar domu izzināt iedzīvotāju sapņus, vairāk uzzināt pagasta vadības plānus. Īsāk sakot, sastapt  līdzīgi domājošos!

Pasākums bija kā grūdiens šī pavasara labajām pārmaiņām, darbiem nākotnē. Dažādu paaudžu iedzīvotāji ļāvās iedvesmai ar cerību uz produktīvu dienu! Sadaloties divās darba grupās, ķeroties pie atraktīviem uzdevumiem likās, ka komandās nav ne vecuma, ne ideju robežu! Telpā strāvoja enerģiski smiekli, nopietni spriedumi, pozitīvās enerģijas lādiņu pastiprināja pozitīvi cilvēki. Kopā domas un idejas raisīja savā starpā nepazīstami, dažādu sfēru un dažādu paaudžu iedzīvotāji! 

Jaunās māmiņas skaitliski bija vairākumā. Tieši tādēļ bērnu labsajūta, brīvais laiks, tā pavadīšana drošībā un patīkamā vidē, bija kā visu sarunu prioritāte. Skaļas debates par iztrūkstošajiem bērnu rotaļu laukumiem, zemo peldvietu kvalitāti, novecojušām smilšu kastēm, slidkalniņiem un drošiem asfalta segumiem. Kalnciemā darāmā un padarāmā daudz! Trūkst dedzīgo un darbīgo ,to, kas gatavi iesaistīties un uzlabot situāciju.

Nav, vajadzētu-tie bija maģiskie vārdi  dienas garumā! 

Seniori vairāk debatēja par piebraucamajiem ceļiem pie upes, briesmīgajā stāvoklī esošajiem ceļiem pagastā. Dzīvojot pie upes pagasta ļaudīm nav ierādīta vieta, nav radīti apstākļi kur var izmantot ūdeņu skaistumu, nav atpūtas iespēju pie ūdens tilpnēm! Upes zonā makšķernieki aiz sevis atstāj netīrību un gružus. Neprotam novērtēt dabas vērtības, esam kā patērētāji!  Vērīgās acis atzina, ka pagastā iztrūkst policijas reidu. Iedzīvotāji noguruši no jauniešu nakts dzīves. 

Lai idejas dzimtu, lai darbs ir produktīvs, visi dalībnieki tika aicināti iepazīties ar pagasta uzņēmēju ģimeni. Pusdienu zupa “Livonijas dzintarā” vijās ar saimnieces Daigas Šķiņķes stāstījumu. Pavērās ainas par to, kā pašas lielais sapnis pārtop šobrīd īstenībā. Aktīvās kopienas apkaimēs dalībnieki vēl reiz pārliecinājās, ka tikai ar gudru ziņu, uzdrīkstēšanos, nenobaidoties no darba, var sasniegt brīnumlietas! No šī brīža divdesmit pagasta iedzīvotāji varēja iepazīt personību par kuru bija dzirdēts, bet ļoti maz to atpazina sejā!  Dzintars, kas ir kā pamats Daigas dziednieciskajiem krēmiem, dzintara diegs, no kura top ārstnieciskas zeķes…tas viss, un vēl daudz neparastu lietu ,ieskatam dalībnieki iepazina īsā laika sprīdī. Šeit pavasari gaida pat neparasti ziedi dārza košumam, šeit varat nogaršot pašu gatavotu  saldējumu. Tādi mazi brīnumi dalībniekiem tika atklāti Kalnciemā, vēsturiski senajā kultūras namā. Retais zināja šajā namā mītošo un esošo vērtību! Viesmīlīgais saimnieku pāris sacienāja spēles dalībniekus ne tikai ar īpašo saldējumu, bet arī ar īpaši gardo,  uz ugunskura tapušo zupu. Vējainā diena pavērsās uz pēcpusdienu. Abas darba grupas ķērās pie konkrētām lietām, debatēm un reāliem piedāvājumiem!

Spēles vadītāji bija gandarīti par dalībnieku degsmi, jo abas darba grupas ir gatavas iesaistīties pagasta sakopšanas darbos. Gatavi aicināt aiz sevis  darbos ģimenes un draugus. Saprotam, pietiek no kāda gaidīt! Mums ir vajadzīgs pienācīgs aicinājums, būsim klāt! Tātad, pagastā nepieciešams līderis! Dalībnieki nenoliedza, ka katram reizi gadā roku pieliekot pie sīkiem darbiem, varam kā skudras pacelt smagu baļķi! Bet protams, vislabāk ir ikdienā dzīvot nepiesārņojot, nepiegružojot! Ir jādomā un jābūt godprātīgam katram pašam! 

Kādam jāsāk ar sevi, savu slieksni, saviem vārtiņiem, mājas pagalmu, savu kāpņu telpu. Tad varam palūkot uz tālākām pagasta vietām! Vai tev patīk tas ko redzi? Vai vari ko darīt lai būtu skats labāks? 

Tā arī notika!  Virsroku guva ideja uzlabot Kalnciema pagasta, Draudzības 12 ceturtās  kāpņu telpas zaļo zonu, atjaunot, atdzīvināt piekļautā rotaļu laukuma izskatu. Komanda paliek ar ticību, ka balstoties uz pētījumiem latvietis ir ļoti strādīgs, mazliet skaudīgs, ne pārāk izlēmīgs, tomēr labsirdīgs!  Varbūt latviskā skaudība no ziemas miega atmodinās arī pārējos, vēl kāds piekļausies labajam nodomam  sākt no sevis. Sākot no sava sliekšņa padarīsim pagasta kopainu patīkamu. Vienoties par ideju palīdzēja tas, ka no vienas kāpņu telpas ieradās necerēti daudz aktīvistu, kas solidāri virzīja savus mērķus uz īstenošanu! Vienotībā un vairākumā ir spēks, šoreiz to atkal pierādīja Kalnciemā!

Iniciatīvas grupas “Rosīgais atspēriens” atziņas un secinājumi no kopā pavadītās dienas https://www.facebook.com/projektsKopdare/videos/347721060656702

Raksta autore
Iedzīvotāju līdzdalības spēles “Aktīvas kopienas apkaimēs” vadītāja
Dace Dalgā

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv