Īstenojot Pilsoniskās izglītības nodarbības demokrātijas kompetences celšanai “Kopdares Kompetences”, dalībnieki veicot intervijas pētīja konkrētu iedzīvotāju grupu vajadzības. Tādā veidā mācoties uzklausīt, analizēt un apkopot šīs vajadzības. Šādas iemaņas ir kā pamats, lai tālāk uzrunātu un iesaistītu konkrētās iedzīvotāju grupas. Dalāmies ar dalībnieku iesūtītajiem mājas darbiem.

Pirmspensijas vecuma cilvēki

Vientuļie tēvi

Nebrīvē bijušie cilvēki

Jaunieši ar atkarībām

Pēc iedzīvotāju grupu apzināšanas dalībnieki izvirzīja vienu no mērķa grupas vajadzībām un izmantojot plānošanas metodi 5P, jeb plāno! veica analīzi šai iniciatīvai. Pēc tam savu izanalizēto iniciatīvu prezentēja ekspertu grupai “Pūķa alā”. Dalāmies ar 5P, jeb plāno! metodi, lai tā noder jaunu iniciatīvu plānošanā arī Jums!

Iniciatīvu plānošanas metodes palīgmateriāls

Projektu “Līdzdalības un pilsoniskās aktivitātes paaugstināšana Jelgavas un Ozolnieku novados” un interneta vietni www.kodare.lv finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Projekts Kopdare
Biedrība Lauku partnerība "Lielupe"
Jāņa Asara iela 21, Jelgava, LV-3001
e-pasts: kopdare@kopdare.lv